Onze visie

Samenwerken werkt

De Ombudsdienst voor de postsector, door de overheid gecreëerd op 21 maart 1991, past in de Europese en nationale
betrachting om geschillen te regelen via consensus.

Wij zijn geen rechter en geen advocaat. Voor onze werking en behandeling van de dossiers beroepen wij ons niet
alleen op de toepasselijke regels maar als ombudsdienst kunnen we ook billijkheid inroepen.

Als beroepsinstantie met een gegarandeerde onafhankelijkheid en met reële en verregaande onderzoeksbevoegdheid,
formuleren wij ongebonden onze conclusies in het kader van structurele fouten of tekortkomingen.
Voor onze onderzoeken gaan we vaak ter plaatse, niet alleen om vaststellingen te doen, maar ook om te luisteren
naar beide partijen. Zo vergaren we een schat aan kennis die ons helpt in de oplossing van geschillen en die we ten
dienste stellen van de klanten en van de bedrijven.

Onze publieke jaarverslagen geven aan de Ombudsdienst slagkracht. Deze wettelijke verplichting compenseert voor
een groot deel het feit dat wij de bedrijven niets kunnen opleggen en voedt het politieke en maatschappelijke debat.
Het kan bovendien voor de bedrijven een element zijn om hun organisatie en dienstverlening te evalueren.

We werken laagdrempelig, oplossingsgericht en geëngageerd. Omdat mensen niet moeten betalen voor onze
tussenkomst kan iedereen die niet tevreden is over het resultaat van de klachtenbehandeling van het postbedrijf
bij ons terecht.

Gestimuleerd door goede resultaten, blijft ons team gedreven, een gedrevenheid die we delen met heel wat
medewerkers van de verschillende postbedrijven.

Rechtvaardigheid, integriteit en respect zijn sleutelwoorden voor onze externe en interne werking: rechtvaardigheid
in de benadering van klanten en bedrijven, integriteit bij de behandeling van dossier en vertrouwelijke gegevens,
respect zowel voor de mensen die op ons beroep doen, als in de relaties met de bedrijven met wie we een constructieve
samenwerking willen uitbouwen.

Ook binnen het ombudsteam staan samenwerking en loyaliteit centraal: de medewerkers hebben met de dienst een
resultaatsverbintenis die gebaseerd is op vertrouwen. Wij leggen de lat hoog maar zetten in op de talenten van elke
individuele medewerker en op een correcte balans tussen gezin en arbeid. De interne meting en opvolging en de
resultaten bewijzen al jaren dat dit de juiste aanpak is. Dit komt uiteindelijk ten goede aan de mensen die op ons
beroep doen.

  

                                                                                         

Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 Brussel - Tel: 02 221 02 20 - Fax: 02 221 02 44 - E-mail: info@omps.be