Samenwerking

- De Ombudsdienst voor de postsector is lid van POOL, een netwerk van Belgische Ombudsmannen die allemaal de volgende basisprincipes toepassen:

  • 1° De ombudsman staat per defintie ten dienste van het publiek en treedt op als beroepsinstantie wanneer een eerste contact is fout gelopen.
  • 2° De ombudsman moet in volle onafhankelijkheid werken en over de nodige middelen beschikken. Daartoe behoort onder meer een reële onderzoeksbevoegdheid en aanbevelingsbevoegdheid
  • 3° De ombudsman is gebonden door een volledig beroepsgeheim. Hij onderzoekt in volle objectiviteit, werkt op grond van wettelijke teksten of reglementen, maar vindt tevens inspiratie in het beginsel van billijkheid en zoekt naar praktische oplossingen.
  • 4° De ombudsman stelt periodiek een activiteitenverslag op, dat toegankelijk dient te zijn voor het publiek.

Meer informatie over de verschillende ombudsdiensten in België en over hun werking vindt u op http://www.ombudsman.be/

- De Ombudsdienst werkt samen met het European Consumer Centers Network (ECC-Net) dat werd opgericht door de Europese Commissie.
 

  • Doel van de Europese Centra voor de Consument is de consumenten een uitgebreid palet aan diensten te verlenen, gaande van het bieden van informatie over hun rechten tot het adviseren en begeleiden bij hun grensoverschrijdende klachten en geschillen.
  • Achtergrondinformatie over het ECC-Net vindt u op http://www.eccbelgie.be/ of op de website van de Europese Commissie, Directoraat Generaal voor Gezondheid en Bescherming van de Consument (DG SANCO).
Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 Brussel - Tel: 02 221 02 20 - Fax: 02 221 02 44 - E-mail: info@omps.be