Hoe werkt de OMPS

 

Op deze pagina kunt u ons procedurereglement lezen en downloaden.

U vindt er alle informatie over welke soort klachten de Ombudsdienst mag behandelen, de duur van de
behandeling van een dossier en de procedure die gebruikelijk wordt gevolgd na de indiening van een dossier.

U vindt er ook alle taken en bevoegdheden van de Ombudsdienst, de manier waarop ombudsmannen worden
aangeduid en het wettelijk kader waarbinnen de dienst opereert. Ook worden alle contactgegevens van onze
dienst overzichtelijk voor u opgelijst.

Dit procedurereglement is ook op eenvoudig verzoek verkrijgbaar via e-mail of andere duurzame gegevensdrager.

 

 
 

 

Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 Brussel - Tel: 02 221 02 20 - Fax: 02 221 02 44 - E-mail: info@omps.be