Wat we doen

De ombudsdienst voor de postsector behandelt alle geschillen die te maken hebben met nationale en internationale zendingen tot een maximumgewicht van 30 kilogram.

 • komt tussen voor àlle activiteiten van Bpost, behalve voor Bpost bank, of voor de producten die zij in onderaanneming aanbiedt.
 • komt tussen voor de postactiviteiten van andere bedrijven die actief zijn op de Belgische markt (voor de geregistreerde bedrijven zie BIPT of Jaarverslag.

Wat we niet doen

 • eerstelijnsklachten
 • telefonische klachten
 • anonieme klachten
 • personeelsgeschillen
 • geschillen tussen de postale bedrijven onderling
 • klachten die voorwerp zijn of zijn geweest van een rechtzaak tussen de klant en het bedrijf.

Wie kan tussenkomst vragen ?

 • zowel een particulier als een bedrijf, een vereniging, een organisatie…
 • zowel een bestemmeling als een afzender
 • zowel een Belg als een niet-Belg
 • zowel hier als in het buitenland verblijvend

voor zover het probleem te maken heeft met een bedrijf dat actief is op de Belgische postmarkt en er voorafgaand een klacht werd ingediend bij het betrokken bedrijf volgens de vastgelegde procedures.

Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 Brussel - Tel: 02 221 02 20 - Fax: 02 221 02 44 - E-mail: info@omps.be