Wie we zijn

De Belgische ‘Ombudsdienst voor de postsector’ (OMPS)

De Ombudsdienst voor de postsector werd opgericht bij de wet van 21 maart 1991 betreffende
de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Sinds februari 2007 is de
ombudsdienst bevoegd voor alle bedrijven die actief zijn op de Belgische postmarkt.

De Belgische ‘Ombudsdienst voor de postsector’ (OMPS):

  • is een federale onafhankelijke overheidsdienst

  • is een beroepsinstantie

De Ombudsdienst voor de postsector wordt geleid door een college, bestaande uit
een Nederlandstalige en Franstalige Ombudsman of -vrouw.

Zij hebben een (hernieuwbaar) mandaat van 5 jaar en worden benoemd bij Koninklijk
Besluit, na overleg in de Ministerraad.

De huidige Nederlandstalige Ombudsvrouw is Katelijne Exelmans en de huidige Frans-
talige Ombudsman is Paul De Maeyer.

De ombudsdienst is een onafhankelijke organisatie. Ze heeft geen rechtspersoonlijkheid,
waardoor de dienst administratief aangehecht is aan het Belgisch Instituut voor post en
telecommunicatie
 (ondernemingsnummer 0243.405.860).

 

De ombudsdienst is erkend als gekwalificeerde entiteit volgens boek XVI van het Wetboek
van economisch recht.

Meer informatie over de wettelijke bepalingen?

 
Hebt u nog vragen over de Ombudsdienst, onze bevoegdheden of hoe wij werken? U kan ons steeds bereiken:
 
  • Telenonisch (02 221 02 20);

  • via e-mail (info@omps.be);

  • per brief (Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 Brussel).

Het Ombudsteam   


 

De Ombudsdienst is elke werkdag doorlopend open voor het publiek van 9 tot 16 uur.
Passen deze uren niet, dan kunt u een afspraak maken.

 

 
De oprichting en werking van de ombudsdienst ligt vast in een wet van 21 maart 1991 en een Koninklijk
Besluit van 9 oktober 1992

Meer informatie zie: ‘wettelijk kader’
 

 

Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 Brussel - Tel: 02 221 02 20 - Fax: 02 221 02 44 - E-mail: info@omps.be