Corona-maatregelen en gevolgen

Gezien de huidige situatie met het Covid-19 virus en de genomen maatregelen
tegen de verspreiding ervan, willen wij u erop wijzen dat de levering van brief-
wisseling en pakjes op ongewone manier kan gebeuren, zowel bij bpost als bij
de andere post- en pakjesbedrijven.

Vertragingen, sluiting van uw gewone verzend- of afhaalkantoor, een aparte af-
gifte… zijn zeker niet uitgesloten. Wij vragen u dan ook het nodige geduld te
oefenen. U mag er wel op rekenen dat onze dienst al het mogelijke doet om uw
vragen en klachten te beantwoorden.

Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 Brussel - Tel: 02 221 02 20 - Fax: 02 221 02 44 - E-mail: info@omps.be