Contact

 

Open voor het publiek elke werkdag van 9 tot 16 uur

Telefonisch: 02.221.02.20


Opgelet: enkel voor informatie; een vraag om tussenkomst moet schriftelijk gebeuren.
 

Elektronisch:


Opgelet: vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Anonieme klachten mogen we niet behandelen

  

Per brief:

Ombudsdienst voor de postsector
North Gate II
Koning Albert II-laan 8 bus 4
1000 Brussel

 

 Opgelet: vergeet niet te frankeren (de behandeling zelf van het dossier is gratis)

 

Per fax: 02.221.02.44

 

Mondeling: Enkel op afspraak

                    Koning Albert II-laan, 8, 1 ste verdieping, 1000 Brussel

 

  • De ombudsdienst ligt op wandelafstand van het noord-station.

Tip: breng zoveel mogelijk informatie en bewijzen mee.

 
Opgelet: Voor een bezoek meldt u zich aan het onthaal van Koning Albert II-laan nr 8. Uw identiteit wordt geregistreerd en 
                één van onze medewerkers haalt u af.
 

 

Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 Brussel - Tel: 02 221 02 20 - Fax: 02 221 02 44 - E-mail: info@omps.be